Opti-Build case study 3

Beschrijving project

In dit voorbeeld werken we met een halfopen bebouwing met een totaal volume van 2151 m³. Op het gelijkvloers bevindt zich een winkel die volledig onderkelderd is. Op de 1ste, 2de en 3de verdieping bevindt zich telkens één appartement.

De bouwaanvraag voor deze woning werd ingediend in 2015 en de woning moet dus een E-peil halen onder de E60 en een K-peil onder de K40. De bouwheer wilde niet noodzakelijk beter presteren dan de norm.

Door uit te gaan van de vooropgestelde isolatie en ramen bekomen we in dit project een isolatiepeil van K34.

Belangrijk: de houten kepers in het hellend dak hebben een hoogte van 24 cm.

Resultaten Opti-Build

Op de onderstaande grafiek worden alle mogelijke manieren waarop het gebouw geïsoleerd kan worden als blauwe punten weergegeven. Op de X-as staat het isolatiepeil of K-peil van de woning en op de Y-as staat de materiaalkost van de isolatie en ramen.

Opti-Build case study 3

In de onderstaande tabel: het verschil tussen de combinatie van isolatie en ramen in het initieel voorstel en de optimale combinatie.

Initieel voorstel (groene punt op grafiek) Optimale combinatie (rode punt op grafiek)
Isolatie buitenmuur 14 cm minerale wol 10 cm Unilin - Utherm wall
Isolatie plat dak 20 cm XPS 14 cm IKO enertherm - MG
Isolatie hellend dak 24 cm minerale wol tss. houten balken 24 cm Rockwool - Rockflex 224 tss. houten balken
4cm DOW - ROOFMATE TG-A bovenop houten balken
Vloer boven grond 10 cm gespoten PUR 10 cm gespoten PUR
Raamprofielen aluminium profiel met Uf-waarde = 2.00 W/m²K aluminium profiel met Uf-waarde = 2.00 W/m²K
Glassoort dubbel glas met Ug-waarde = 1.0 W/m²K dubbel glas met Ug-waarde = 1.0 W/m²K
Isolatiepeil K34 K34
Totale materiaalkost
(excl. BTW)
€ 86.530 € 75.697

Conclusies

In dit gebouw werd een besparing van € 10.833 gerealiseerd, verder kunnen we de volgende conclusies trekken:

  • De isolatie in het initieel voorstel is niet evenwichtig verdeeld over de buitenschil van het gebouw. De muur en het plat dak zijn veel te goed geïsoleerd in vergelijking met het hellend dak. Daarom zien we dat in de optimale oplossing gekozen wordt voor extra isolatie bovenop de houten balken van het hellend dak en iets minder isolatie in de muren en het plat dak.

  • De besparing van € 10.833 wordt vooral gerealiseerd omdat er minder isolatie gebruikt wordt en men kiest voor goedkopere materialen die even goed isoleren.

  • Als de isolatie in het hellend dak tussen houten balken geplaatst wordt, moet er met heel dikke isolatiepaketten gewerkt worden om een voldoende hoge isolatiewaarde te bekomen. Dit komt omdat de houten balken de isolatie telkens onderbreken en hout minder goed isoleert. Om dit op te lossen kan er nog een extra laag isolatie geplaatst worden bovenop de houten balken. Men spreekt hier van een Sarkin dak.